{
Hi, I'mSamantha
}

 • πŸ‘©β€πŸ’»
  Front End Developer
 • πŸ™‹πŸ»β€
  Tech Advocate
 • πŸ‘©πŸ»β€πŸŽ€
  Podcaster

NEW JavaScript, HTML, CSS tidbit weekly πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

 • How to Remove Array Duplicates in ES6

  How to Remove Array Duplicates in ES6

  More info

 • HTML5 autofocus

  HTML5 autofocus

  More info

 • No Useless Escape

  No Useless Escape

  More info

 • #CodeTidbits30 (2018)

  #CodeTidbits30 (2018)

  Read more
 • 3 Tips to Improve Your Programming Skills

  3 Tips to Improve Your Programming Skills

  Read more
 • How I Got My First Developer Job Without a CS Degree

  How I Got My First Developer Job Without a CS Degree

  Read more
 • Making the Pitch

  Making the Pitch

  What goes into a winning pitch? Augurex founder and 2007 BCIC-New Ventures Competition winner, Norma Biln, shares her tips for refining and perfecting your pitch.

 • Corporate Structure

  Corporate Structure

  What are the initial corporate matters you need to consider in building your technology company? Fasken Martineau’s Steve Saville and Jonathan Conlin explain in this episode.

Recommendations

Don't be shy, say hello!